پکیج های صنایع و معادن  

نمایش 1-3 از 3 پکیج
0 %

دوره آموزشی مدیریت کیفیت TQM

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   140،000 تومان

مهلت خرید:   1400/04/30

مدت:  40ساعت

0 %

دوره ی اموزشی بازرسی جوش

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   250،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  75ساعت

0 %

دوره ی آموزشی نرم افزار HYSYS

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   220،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

دپارتمان های فروش