پکیج های زبان های خارجی  

نمایش 1-7 از 7 پکیج
0 %

پکیج ۵۰۴ واژه ضروری

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   155،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  55

0 %

پکیج زبان ترکی استانبولی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   150،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

دوره ی آموزشی ترمیک زبان انگلیسی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   150،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

پکیج زبان روسی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   200،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50

0 %

پکیج زبان آلمانی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   266،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

پکیج زبان فرانسه

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   266،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  70

0 %

دوره ی مترجمی زبان انگلیسی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   280،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40

دپارتمان های فروش