پکیج های معارف اسلامی و حقوق  

نمایش 1-3 از 3 پکیج
0 %

پکیج اصول فقه

نوع پکیج:  حضوری

ارزش واقعی:   290،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

پکیج حقوق بین الملل

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   285،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  70

0 %

پکیج متون فقه

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   280،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  70

دپارتمان های فروش