پکیج های ویژه اشتغال  

نمایش 1-15 از 27 پکیج
0 %

دوره ی آموزشی آداب و معاشرت اداری

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   198،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  25

0 %

دوره ی آموزشی منشی گری حرفه ای

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   170،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40 ساعت

0 %

دوره ی آموزشی اصول انبارداری

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   195،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50 ساعت

0 %

دوره ی آموزشی فن بیان و گویندگی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   245،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  30ساعت

0 %

دوره آموزشی بورس فاندامنتال (بنیادی)

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   330،000 تومان

مهلت خرید:   1400/01/31

مدت:  30ساعت

0 %

دوره آموزشی حسابداری دولتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  70 ساعت

0 %

دوره ی آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   190،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40ساعت

0 %

دوره آموزشی کارآفرینی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   175،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50ساعت

0 %

دوره ی آموزشی حسابداری مالیاتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   185،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50ساعت

0 %

دوره ی آموزشی حسابداری نوآوران

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   220،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40 ساعت

0 %

دوره آموزشی بورس

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   475،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60ساعت

0 %

دوره آموزشی حسابداری حرفه ای

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   550،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  80ساعت

0 %

دوره ی آموزشی حسابداری مقدماتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   170،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  35 ساعت

0 %

روزنامه نگاری حرفه ای

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   195،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40ساعت

0 %

دوره آموزش مجازی دوربین های مدار بسته

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40ساعت

دپارتمان های فروش