پکیج های مکانیک و متالوژی  

نمایش 1-6 از 6 پکیج
0 %

پکیج Solid Works

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   200،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  70

0 %

دوره ی آموزشی ECU

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   700،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  90

0 %

پکیج بیومکانیک

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   185،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  45

0 %

پکیج لوله کشی صنعتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   180،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

پکیج catia

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   250،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50

0 %

پکیج نرم افزار pdms

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   225،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40

دپارتمان های فروش