پکیج های کیفیت و استاندارد  

نمایش 1-2 از 2 پکیج
0 %

پکیج مدیریت زیست محیطی ISO 14001

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  30

0 %

پکیج مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   220،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  30

دپارتمان های فروش