اهداف سازمان


اهداف سازمان

  1. ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی دانشجویان
  2. ایجاد و تقویت مراکز مجازی برای ارتقاي سطح علمی و دانش افراد مختلف جامعه
  3. توجه به گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه
  4. همکاری در جهت بهبود آموزش های مجازی همسو با نیاز افراد جامعه
  5. ایجاد دوره های متناسب با نیاز افراد مختلف جامعه
  6. ایجاد بستری مناسب برای تعاملات بین المللی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به غیر فاسی زبانان

جنس محصولات:

پکیج های آموزشی شامل سی دی،دی وی دی،جزوه،کتاب و ...می باشد